ERP açılımı, Enterprise Resource Planning, Türkçe karşılığı ile “Kurumsal Kaynak Planlama” olarak ifade edilir. 21. yüzyılın çağdaş yönetim uygulamaları arasında gösterilen ERP, bir kurumun iş süreçlerini bir arada ve birbiri ile entegre yönetmek demektir. ERP programları ise işletmelerin tedarik zincirinden proje yönetimine, satın almadan muhasebeye, insan kaynakları yönetimi süreçlerinden müşteri ilişkilerine kadar farklı iş ve faaliyetleri yönetmek ve bu süreçlerin birbirleri ile olan entegrasyonunu sağlamak için kullanılan yazılımları ifade eder.

Başlangıçta imalat şirketleri için tasarlanan ERP yazılımları, günümüze gelindiğinde ise işlevselliği ile farklı sektörlerde hizmet veren birçok kuruluşun dikkatini çekmiş, firmaların sıklıkla ERP sistemi nedir sorusunu sormalarını sağlamıştır. Esnek çözümler sunan ve bir organizasyonun çok çeşitli gereksinimlerini karşılayan ERP uygulamaları; enerjiden imalata, eğitimden finansal hizmetlere, yazılım ve teknolojiden sağlık hizmetlerine, medya ve yayıncılık hizmetlerinden nakliye ve lojistik hizmetlerine kadar birçok farklı sektörde kullanılır.

ERP yazılımı bir işletmenin merkezi sinir sistemi görevini görür. Nasıl ki insan vücudundaki duyu organları algıladıkları duyuları beyne gönderir ve beyin bu verilerle belli kararlar alır ve harekete geçer, işte işletmenin tüm birimlerini ve ekosistemini kapsayan bir ERP programı da farklı birimlerdeki çalışanların her birinin kendi işine ait operasyonları yönetebildiği, ancak verinin baştan sona organizasyon bütününde aktığı ve bu sayede bir birimde oluşan bilginin diğer birimlerce verimli şekilde erişilip kullanılabildiği ve yöneticilerin geleceğe ilişkin tahminler yapıp karar vermesini kolaylaştıran raporlara dönüştüğü bilgi sistemidir.