Görüntü işleme, yararlı bilgileri ayıklamak veya görüntünün görsel kalitesini artırmak için görüntüler üzerinde işlemler gerçekleştirmek üzere hesaplamalı algoritmaların kullanılmasıdır. Evrişim ve filtreleme gibi matematiksel işlemleri kullanarak dijital görüntülerin işlenmesini içerir. Görüntü işleme teknikleri genellikle bilgisayarlı görü, tıbbi görüntüleme ve askeri gözetim gibi alanlarda kullanılır. Görüntü işlemenin bazı yaygın uygulamaları arasında görüntü geliştirme, görüntü restorasyonu, görüntü bölümleme ve nesne tanıma yer alır.