Sağlıklı bir üretim; etkin bir üretim planlama ve kontrolü, siparişlerin zamanında karşılanması, eldeki kaynakların (makine, işgücü, donanım, malzeme vb.) en verimli şekilde kullanılması ile gerçekleşebilir. Üretim yapılandırılmadan önce gerekli donelerin çok iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

Üretim kontrolünü sağlabilmek için; planlanan denetime uygunluk, eldeki olanakların en iyisinden yararlanmak, performans bilinciyle hareket etmek, aksaklıkları gidermek gerekmektedir.

Üretim yönetiminin ana amacı, miktar, kalite, zaman ve maliyet olarak belirlenen faktörlerin en optimal değerlerinin bulunmasına yönelmiştir. Buna göre üretim yönetimi üretimde iş gücü, fiziksel araç ve imkanları rasyonel bir biçimde kullanarak, ihtiyaçları en uygun koşullarda karşılayacak ve düşük maliyetle mal üretme metod ve ilkelerini geliştiren bir sistemdir.

İşletmelerin,verimli bir şekilde üretim faaliyetlerinde bulunması, üretimle ilgili bütün işlemlerin düzenli olarak yürütülmesi, üretime en uygun olarak biraraya getirilen faktörlerin harekete geçmesi ancak iyi bir plan ile mümkün olacak ve bir üretim planlaması gerektirecektir.

Üretim sistemlerinin yoğunluğu ve karışıklığı, işletmede departmanlar arası ilişkinin kurulması ve uyumunun sağlanması, işletme içi faaliyetlerin koordinasyon zorluğu, pazar olanaklarının genişlemesi, ürün türlerinin artması, alım, satış, dağıtım gibi faaliyetlerin geniş bir alana yayılması, işletmeler arası rekabetin artması ve işletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, insan gücü vb. kayıpların en aza indirilme zorunluluğu gibi durumlar işletmelerin üretim takip ve üretim planlama süreçlerini kontrol altına alma ihtiyacı doğurur.